Mjet për shtrëngimin e baterisë hidraulike me prerje